Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
94/TB-VP 28/07/2022 Nguyễn Viết Hải Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19 tháng 7 năm 2022
78/TB-UBND 14/07/2022 Lưu Văn Bản Về việc thu hồi đất do UBND phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh quản lý để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khai thác mỏ sét chịu lửa, sét gốm, sét gạch ngói khu vực Dọc Giếng, Đồng Dôi Đồng Sào tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
73/TB-UBND 06/07/2022 Nguyễn Viết Hải Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (lần 2)
71/TB-UBND 05/07/2022 Nguyễn Viết Hải Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (Lần 3)
72/TB-UBND 05/07/2022 Nguyễn Viết Hải Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (Lần 4)
82/TB-VP 05/07/2022 Nguyễn Viết Hải Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 08 tháng 6 năm 2022
65/TB-UBND 24/06/2022 Nguyễn Viết Hải Về việc cho phép tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Hội Y tá điều dưỡng tỉnh Hải Dương
64/TB-BTC 21/06/2022 Nguyễn Minh Hùng Phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022
58/TB-UBND 10/06/2022 Nguyễn Viết Hải Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2022
59/TB-UBND 10/06/2022 Nguyễn Viết Hải Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,651,315