Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
122/TB-VP 18/10/2021 Trương Văn Hơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 11 tháng 10 năm 2021
161/TB-UBND 14/10/2021 Trương Văn Hơn Thực hiện giờ làm việc mùa đông
120/TB-VP 12/10/2021 Trương Văn Hơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 05 tháng 10 năm 2021
115/TB-VP 05/10/2021 Trương Văn Hơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27 tháng 9 năm 2021
114/TB-UBND 30/09/2021 Triệu Thế Hùng Danh mục dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
113/TB-VP 29/09/2021 Trương Văn Hơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng 9 năm 2021
156/TB-UBND 28/09/2021 Lưu Văn Bản Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải phía Tây thuộc dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”, tỉnh Hải Dương
154/TB-BCĐ 27/09/2021 Nguyễn Minh Hùng Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
150/TB-UBND 23/09/2021 Lưu Văn Bản Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm phân phối và dịch vụ ô tô Chí Linh tại phường Văn An, thành phố Chí Linh
108/TB-VP 09/09/2021 Trương Văn Hơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 31 tháng 8 năm 2021
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,317,287