Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: dến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
427/UBND-VP 09/03/2016 Nguyễn Anh Cương Về việc Đề nghị hỗ trợ Dự án nông thôn, miền núi triển khai trên địa bàn tỉnh Hải Dương
39/TB-VP 08/03/2016 Vũ Đức Chén Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng về tình hình triển khai thực hiện các Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do một số Nhà đầu tư đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh
404/UBND-VP 08/03/2016 Hoàng Mai Khương Về việc đôn đốc việc chuẩn bị tư liệu tham gia Diễn đàn thương mại điện tử tại thành phố Tế Nam, Trung Quốc
2724/UBND-VP 20/11/2015 Nguyễn Đình Khuyến Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới
2571/UBND-VP 03/11/2015 Nguyễn Đình Khuyến Về việc triển khai Chương trình Thương hiệu Quốc gia
2739/QĐ-UBND 28/10/2015 Nguyễn Dương Thái Quyết định chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,340,379