Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
31/2017/QĐ-UBND 19/12/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
33/2017/QĐ-UBND 19/12/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3104/UBND-VP 28/11/2016 Nguyễn Quang Hải Về việc giải quyết đề nghị của Cục Thuế tỉnh Hải Dương
3444/QĐ-UBND 28/11/2016 Vương Đức Sáng Về việc phê duyệt Quyết toán báo cáo tài chính trong giai đoạn chuyển đổi từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/5/2016 của Công ty TNHH một thành viên Truyền hình Cáp Hải Dương
3090/UBND-VP 24/11/2016 Nguyễn Đình Khuyến Về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thuộc CTMTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020
1594/UBND-VP 01/07/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trong cân đối NSĐP năm 2016 thuộc ngân sách tỉnh
1595/UBND-VP 01/07/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khen thưởng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
1561/UBND-VP 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc xác định nguồn vốn NSNN đầu tư và số tiền NSNN chưa rhanh toán cho Công ty CP Đại An
1738/QĐ-UBND 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc bổ sung kinh phí để thực hiện cấp vốn đối ứng công trình: Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Nhi Hải Dương từ nguồn vay vốn Ngân hàng Thế giới
1740/QĐ-UBND 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt đơn giá và cấp kinh phí kiểm tra lái xe sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,378,025