Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: dến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3098/UBND-VP 25/11/2016 Lương Văn Cầu tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2825/QĐ-UBND 02/11/2015 Nguyễn Anh Cương Quyết định Về việc điều chỉnh Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015
2512/UBND-VP 26/10/2015 Nguyễn Quang Hải Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020
2518/UBND-VP 26/10/2015 Nguyễn Quang Hải Về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
126/TB-UBND 20/10/2015 Nguyễn Mạnh Hiển THÔNG BÁO Về tổ chức xét, tặng giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn lần thứ IV - 2016
2462/UBND-VP 19/10/2015 Nguyễn Quang Hải Về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia
2417/UBND-VP 15/10/2015 Nguyễn Quang Hải Về việc góp ý kiến dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN
2423/UBND-VP 15/10/2015 Nguyễn Quang Hải Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc cấp giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,337,612