Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
12/-TTR/BCS 21/02/2017 Vương Đức Sáng Tờ trình Về tổ chức 03 Trung tâm thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
10/-TTR/BCS 17/02/2017 Nguyễn Anh Cương Tờ trình Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9/-TTR/BCS 17/02/2017 Nguyễn Anh Cương Tờ trình Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông
7/-TTR/BCS 06/02/2017 Nguyễn Anh Cương Tờ trình Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện
4/TTR-UBND 24/01/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục: Tu bổ, tôn tạo giếng Ngọc, lầu thờ Đức phật quan thế âm bồ tát, đường lên tháp Tổ, sân vườn, tả, hữu tiền hành lang, tam quan nội thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn
2/TTR/BCS 05/01/2017 Lương Văn Cầu Về việc tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2017 và khánh thành tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
Kế hoạch
Giấy phép
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
223,264