Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
50/TTR-UBND 09/07/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc đề nghj tặng thưởng HC Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độ lập, tự do của Tổ quốc
51/TTR-UBND 09/07/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc đề nghị truy tặng Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
8/TTR-UBND 18/03/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc đề nghị phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
9/TTR-UBND 18/03/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
28/TTR-UBND 10/05/2018 Lương Văn Cầu Về việc kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 Về việc kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017
14/TTR-UBND 16/03/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
52/TTR-UBND 18/10/2017 Nguyễn Anh Cương Về việc chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
36/TTR-UBND 29/08/2017 Nguyễn Anh Cương Về việc chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
30/TTR-UBND 12/07/2017 Lương Văn Cầu Về việc công nhận Bảo vật quốc gia
25/TTR-UBND 27/06/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
12345678910
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,792,375