Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: dến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
208/BC-UBND 04/12/2023 Trần Văn Quân Báo cáo Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khoá XVII)
212/BC-UBND 04/12/2023 Trần Văn Quân Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2024-2026
213/BC-UBND 04/12/2023 Triệu Thế Hùng Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (Báo cáo tại Kỳ họp cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khoá XVII)
216/BC-UBND 04/12/2023 Lưu Văn Bản Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 tỉnh Hải Dương (Trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 19) (bản chuẩn)
211/BC-UBND 01/12/2023 Triệu Thế Hùng Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến ngày 30/11/2023
215/BC-UBND 01/12/2023 Triệu Thế Hùng Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023 và những vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024
183/BC-UBND 03/11/2023 Trần Văn Quân Báo cáo Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khoá XVII)
103/BC-UBND 10/07/2023 Triệu Thế Hùng Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
100/BC-UBND 07/07/2023 Trần Văn Quân Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; Phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023
95/BC-UBND 06/07/2023 Triệu Thế Hùng Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khoá XVII)
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,292,746