Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
23/BC/BCS 21/03/2017 Nguyễn Dương Thái Phương án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỷ lệ 1/2000
19/BC-UBND 10/03/2017 Nguyễn Dương Thái Kết quả công tác cải cách hành chính Quí I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
20/-BC/BCS 10/03/2017 Lương Văn Cầu Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
20/BC-UBND 10/03/2017 Nguyễn Dương Thái Về thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT
22/BC-UBND 10/03/2017 Lương Văn Cầu Kết quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011-2016
17/BC-UBND 08/03/2017 Lương Văn Cầu Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2016
12/BC-UBND 23/02/2017 Nguyễn Dương Thái Tại buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác xây dựng và phát triển giao thông vận tải
13/BC/BCS 23/02/2017 Nguyễn Dương Thái Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang
8/BC/BCS 09/02/2017 Nguyễn Dương Thái Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực nhà máy Sứ Hải Dương cũ và Khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500
7/BC-UBND 20/01/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc xin ý kiến chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hồng Phúc - Hưng Long
12
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
Kế hoạch
Giấy phép
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
223,242