Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
159/BC-UBND 19/12/2020 Nguyễn Dương Thái Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và dự kiến phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương (Tài liệu báo cáo tại kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI)
160/BC-UBND 19/12/2020 Nguyễn Dương Thái Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Hải Dương (Tài liệu báo cáo tại kỳ họp thứ 15- HĐND tỉnh khóa XVI)
149/BC-UBND 15/12/2020 Nguyễn Dương Thái Tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2019 (Tài liệu báo cáo tại kì họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI)
150/BC-UBND 15/12/2020 Nguyễn Dương Thái Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Hải Dương (Tài liệu báo cáo tại kì họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI)
151/BC-UBND 15/12/2020 Nguyễn Dương Thái Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 (Tài liệu báo cáo tại kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI)
53/BC-UBND 15/06/2020 Lương Văn Cầu Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
23/BC-UBND 27/02/2019 Lương Văn Cầu Kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
89/TTR/BCS 20/06/2018 Lương Văn Cầu Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế
63/BC-UBND 29/05/2018 Vương Đức Sáng Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, những nhiệm vụ chủ yếu năm 2018
43/BC-BCS 12/04/2018 Nguyễn Anh Cương Quy hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,317,307