Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
103/BC-UBND 10/07/2023 Triệu Thế Hùng Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
100/BC-UBND 07/07/2023 Trần Văn Quân Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; Phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023
95/BC-UBND 06/07/2023 Triệu Thế Hùng Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khoá XVII)
96/BC-UBND 06/07/2023 Triệu Thế Hùng Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khoá XVII).
94/BC-UBND 04/07/2023 Triệu Thế Hùng Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và những vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023
81/BC-UBND 15/06/2023 Triệu Thế Hùng Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
133/BC-UBND 06/12/2022 Triệu Thế Hùng Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Hải Dương (Trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 12)
127/BC-UBND 05/12/2022 Trần Văn Quân Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021 (Tài liệu trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 12)
112/BC-UBND 15/11/2022 Nguyễn Minh Hùng Tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
71/BC-UBND 08/07/2022 Triệu Thế Hùng Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (Trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 9)
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,987,296