Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
133/BC-UBND 06/12/2022 Triệu Thế Hùng Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Hải Dương (Trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 12)
127/BC-UBND 05/12/2022 Trần Văn Quân Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021 (Tài liệu trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 12)
112/BC-UBND 15/11/2022 Nguyễn Minh Hùng Tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
71/BC-UBND 08/07/2022 Triệu Thế Hùng Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (Trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 9)
151/BC-UBND 05/12/2021 Triệu Thế Hùng Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương
146/BC-UBND 02/12/2021 Triệu Thế Hùng Tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020
140/BC-UBND 26/11/2021 Nguyễn Minh Hùng Tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022
72/BC-UBND 09/07/2021 Triệu Thế Hùng Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương
71/BC-UBND 07/07/2021 Nguyễn Minh Hùng Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021
62/BC-UBND 25/06/2021 Nguyễn Dương Thái Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,792,376