Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3106/KH - UBND 28/11/2016 Lương Văn Cầu Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020
3099/UBND-VP 25/11/2016 Lương Văn Cầu Hưởng ứng ngày ”Quốc tế chống đói nghèo” và ”Ngày vì người nghèo Việt Nam”
3433/QĐ-UBND 25/11/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
1574/UBND-VP 30/06/2016 Lương Văn Cầu Về việc tham gia Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 10
1761/QĐ-UBND 30/06/2016 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về việc khen thưởng các cá nhân có tác phẩm đạt giải tại cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật
1762/QĐ-UBND 30/06/2016 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích bảo đảm hoạt động Hội Người cao tuổi nhiệm kỳ 2011 - 2016
1763/QĐ-UBND 30/06/2016 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về việc thưởng tiền cho tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
1764/QĐ-UBND 30/06/2016 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về việc thưởng tiền cho các cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
15/TTR-UBND 09/03/2016 Nguyễn Dương Thái Tờ trình Về việc đề nghị tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
23/TB-UBND 09/03/2016 Lương Văn Cầu Thông báo Về việc chấp thuận người trụ trì chùa Thanh Mai, thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang
12345678
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,377,901