Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: dến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
1728/QĐ-UBND 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Việt Úc Hải Dương
1732/QĐ-UBND 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
1741/QĐ-UBND 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
1742/QĐ-UBND 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
1748/QĐ-UBND 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
1749/QĐ-UBND 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
420/UBND -VP 09/03/2016 Lương Văn Cầu Về việc tổ chức ngoại khóa tại THPT chuyên Nguyễn Trãi
410/UBND-VP 08/03/2016 Hoàng Mai Khương Về việc thẩm định, trình phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư phát triển trường chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020 của Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
411/UBND-VP 08/03/2016 Hoàng Mai Khương Về việc chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương
2748/UBND-VP 23/11/2015 Nguyễn Văn Quế Về việc liên kết đào tạo đại học của Trung tâm GDTX tỉnh
12
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,337,623