Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: dến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3105/UBND-VP 28/11/2016 Lương Văn Cầu Về việc cho phép nhà thầu tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài (EX4)
2726/UBND-VP 20/11/2015 Nguyễn Văn Quế Về việc cho phép nhà thầu tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài
2707/UBND-VP 18/11/2015 Nguyễn Dương Thái Về việc cho phép cán bộ đi thăm thân ở nước ngoài
2708/UBND-VP 18/11/2015 Nguyễn Dương Thái Về việc cho phép cán bộ đi tham quan, du lịch tại Hàn Quốc
2709/UBND-VP 18/11/2015 Nguyễn Dương Thái Về việc cho phép Đoàn cán bộ Sở Giao thông vận tải đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc
2946/QĐ-UBND 18/11/2015 Nguyễn Dương Thái Về việc đồng ý để bà Nguyễn Thị Lan đi công tác tại Cộng hòa Pháp
2693/UBND-VP 17/11/2015 Nguyễn Dương Thái Về việc cho phép cán bộ đi khám, chữa bệnh ở Hàn Quốc
2931/QĐ-UBND 17/11/2015 Nguyễn Dương Thái Về việc đồng ý để cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đi công tác tại Indonesia
2933/QĐ-UBND 17/11/2015 Nguyễn Dương Thái Về việc đồng ý để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Đoàn cán bộ đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại CHDCND lào
2691/UBND-VP 16/11/2015 Vũ Ngọc Long Về việc tổng hợp tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học công nghệ
123
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,340,365