Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: dến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3107/UBND-VP 28/11/2016 Vũ Đức Chén Về việc tham dự hội thảo Đô thị hóa: Phát triển Bền vững Công nghệ của Bỉ về Đô thị hóa, tăng trưởng xanh và phát triển Hạ Tầng
3100/UBND-VP 25/11/2016 Nguyễn Dương Thái Về hiệp y, đề nghị tặng thưởng HCLĐ hạng Nhất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương
1596/UBND-VP 01/07/2016 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận việc sử dụng người lao động nước ngoài
1599/UBND-VP 01/07/2016 Nguyễn Quang Hải Về việc thực hiện Công văn số 2574/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/6/2016: thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg
1577/UBND-VP 30/06/2016 Nguyễn Đình Khuyến Về việc tham mưu báo cáo UBND tỉnh
1580/UBND-VP 30/06/2016 Hoàng Mai Khương Về việc góp ý xây dựng danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
1584/UBND-VP 30/06/2016 Nguyễn Đình Khuyến Về việc tham mưu trình UBND tỉnh
1587/UBND-VP 30/06/2016 Nguyễn Quang Hải Về việc xem xét, tham mưu UBND tỉnh
1588/UBND-VP 30/06/2016 Nguyễn Quang Hải Về việc tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Thanh Hà
1589/UBND-VP 30/06/2016 Nguyễn Quang Hải Về việc xem xét giải quyết đề nghị của UBND huyện Bình Giang
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,339,313