Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: dến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3434/QĐ-UBND 25/11/2016 Nguyễn Dương Thái Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản cho Khoa ung bướu – Y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
617/QĐ-UBND 08/03/2016 Nguyễn Dương Thái Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2632/UBND-VP 10/11/2015 Nguyễn Quang Hải Về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế
2879/QĐ-UBND 09/11/2015 Nguyễn Mạnh Hiển Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2015
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,337,633