Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: dến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3422/QĐ-UBND 24/11/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hải Dương
1559/UBND-VP 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc ủy quyền tham gia tố tụng tại TAND tỉnh
1560/UBND-VP 29/06/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc tham gia vào dự thảo Nghị định
1564/UBND-VP 29/06/2016 Vũ Đức Chén Về giao việc tham gia vào dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ
1565/UBND-VP 29/06/2016 Vũ Đức Chén Về giao việc tham gia vào dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ
1567/UBND-VP 29/06/2016 Nguyễn Đình Khuyến Về việc tham mưu trình UBND tỉnh
1751/QĐ-UBND 29/06/2016 Lương Văn Cầu Quyết định Về việc nâng bậc lương đối với công chức, viên chức
1752/QĐ-UBND 29/06/2016 Lương Văn Cầu Quyết định Về việc nâng bậc lương đối với công chức, viên chức
1753/QĐ-UBND 29/06/2016 Lương Văn Cầu Quyết định Về việc nâng bậc lương đối với công chức, viên chức
1754/QĐ-UBND 29/06/2016 Lương Văn Cầu Quyết định Về nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với công chức, viên chức
123456789
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,337,624