Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
618/QĐ-UBND 19/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Đức Cảnh giữ chức vụ Giám đốc Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
623/QĐ-UBND 19/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã
629/QĐ-UBND 19/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thành giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
561/QĐ-UBND 15/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án mở rộng Đền Bia, huyện Cẩm Giàng (giai đoạn 02)
562/QĐ-UBND 15/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Điểm dân cư mới thôn Vũ Xá, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ
563/QĐ-UBND 15/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng Điểm dân cư mới Lạc Sơn phường Thái Học, thị xã Chí Linh
564/QĐ-UBND 15/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Điểm dân cư mới thôn Cẩm La, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
565/QĐ-UBND 15/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Điểm dân cư mới thôn Vạn Tải Đông, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách
566/QĐ-UBND 15/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Điểm dân cư mới thôn Giữa, thôn Chu Đậu và Sân vận động trung tâm xã Thái Tân, huyện Nam Sách
567/QĐ-UBND 15/02/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Điểm dân cư mới thôn Trần Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
621,605