Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
301/UBND-VP 07/02/2023 Trịnh Nam Hưng Về việc triển khai Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023
308/UBND-VP 07/02/2023 Nguyễn Viết Hải Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
285/UBND-VP 06/02/2023 Trịnh Nam Hưng Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ
297/UBND-VP 06/02/2023 Lưu Văn Bản Về việc tăng cường quản lý ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh
267/UBND-VP 03/02/2023 Nguyễn Minh Hùng Về việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa phương
278/KH-TCTTKDA06 03/02/2023 Triệu Thế Hùng Khảo sát việc triển khai các quy định của Nghị định 104/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và hướng dẫn sử dụng các phương thức khai thác thông tin công dân thay thế việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022
281/UBND-VP 03/02/2023 Triệu Thế Hùng Về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
238/KH-UBND 02/02/2023 Nguyễn Minh Hùng Thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030
242/KH-BCĐ 02/02/2023 Nguyễn Minh Hùng Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023
250/UBND-VP 02/02/2023 Nguyễn Minh Hùng Về việc thực hiện tiểu dự án “Hỗ trợ việc làm bền vững” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 về quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,792,346