Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
2752/UBND-VP 16/08/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Phú Yên, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500
2753/UBND-VP 16/08/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố Thương mại, chợ huyện Ninh Giang, tỷ lệ 1/500
2721/UBND-VP 13/08/2018 Nguyễn Quang Hải Về việc thay đổi, bổ sung một số nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt
2692/KH-UBND 10/08/2018 Nguyễn Dương Thái Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2018
2693/KH-UBND 10/08/2018 Nguyễn Dương Thái Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh
2696/UBND-VP 10/08/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc phòng chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa 2018
2615/UBND-VP 06/08/2018 Nguyễn Quang Hải Về việc ủy quyền cho UBND huyện Nam Sách thực hiện thu hồi đất
2616/UBND-VP 06/08/2018 Nguyễn Quang Hải Về việc ủy quyền cho UBND huyện Nam Sách thực hiện thu hồi đất
2620/UBND-VP 06/08/2018 Nguyễn Quang Hải Về việc phòng chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
2623/UBND-VP 06/08/2018 Vũ Đức Chén Về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
506,096