Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
983/UBND-VP 30/03/2020 Vương Đức Sáng Về việc tạm dừng dịch vụ Xổ số trên địa bàn tỉnh Hải Dương
926/UBND-VP 27/03/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc chấp thuận chủ trương khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thôn Nam Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách.
927/UBND-VP 27/03/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc chấp thuận chủ trương khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới Cầu Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng
928/UBND-VP 27/03/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc chấp thuận chủ trương khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính - Dân cư - Dịch vụ huyện Bình Giang
954/UBND-VP 27/03/2020 Lương Văn Cầu Về việc phòng ngừa sự lây lan COVID-19 tại Bộ phận Một cửa các cấpVề việc phòng ngừa sự lây lan COVID-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp
963/UBND-VP 27/03/2020 Lương Văn Cầu Về việc cho phép học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
970/UBND-VP 27/03/2020 Trịnh Nam Hưng Về việc tổ chức trực vào các ngày nghỉ, ngày lễ để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
921/UBND-VP 26/03/2020 Lương Văn Cầu Về việc cho phép học sinh trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
884/UBND-VP 24/03/2020 Lương Văn Cầu Về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
894/KH-BCĐ 24/03/2020 Nguyễn Dương Thái Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
877,760