Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3620/KH-UBND 18/10/2018 Nguyễn Dương Thái Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương  
3624/TL-BTC 18/10/2018 Lương Văn Cầu Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương  
3610/UBND-VP 17/10/2018 Lương Văn Cầu Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018 – 2020
3614/KH-BTC 17/10/2018 Lương Văn Cầu Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương
3578/UBND-VP 16/10/2018 Nguyễn Quang Hải Về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
448/VP-KSTTHC 16/10/2018 Trương Văn Hơn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh
3536/KH-UBND 12/10/2018 Lương Văn Cầu Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
3540/UBND-VP 12/10/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch hợp lô 02 lô đất số P.63 và lô đất số P.63A thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Biệt thự Plaza – Khu Thương Mại, Du Lịch, Văn hóa và Đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500
3524/UBND-VP 11/10/2018 Trương Văn Hơn Về việc tổ chức triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công nhân lao động và chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
3468/KH-BCĐ 08/10/2018 Vương Đức Sáng Kế hoạch Triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
547,972