Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
825/KH-HĐPH 20/03/2019 Lương Văn Cầu Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
804/BCĐ-VP 19/03/2019 Vương Đức Sáng Về việc rà soát công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh
818/UBND-VP 19/03/2019 Lương Văn Cầu Phòng, chống mại dâm năm 2019
671/KH-UBND 08/03/2019 Lương Văn Cầu Tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
657/KH-UBND 07/03/2019 Nguyễn Dương Thái Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
610/KH-BCĐ 05/03/2019 Lương Văn Cầu Phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019
561/UBND-VP 01/03/2019 Lương Văn Cầu Về việc tiếp tục triển khai học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo hình thức tự nguyện
571/KH-BCĐ 01/03/2019 Lương Văn Cầu Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019
572/KH-UBND 01/03/2019 Nguyễn Dương Thái Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/34/2018 của Bộ Tư pháp bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương
574/KH-UBND 01/03/2019 Nguyễn Dương Thái Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
641,296