Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
2020/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang tại thị trấn Ninh Giang và xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương" của Công ty TNHH Thành Dương
2021/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương" của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hoàng Vũ
2022/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nhà máy gia công giày thể thao xuất khẩu tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, của Công ty cổ phần giày Hải Dương
2023/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Xây dựng nâng công suất nhà máy nước Việt Hòa tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương" của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương
2024/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa nguyên sinh tại cụm công nghiệp Thạch Khôi, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc" của Công ty TNHH MTV Hữu Thành
2026/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Cơ sở sản xuất kinh doanh nhựa Hương Quỳnh Cẩm Hưng tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương" của Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng
2027/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Cơ sở sản xuất kinh doanh Hiền Lê tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng" của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiền Lê
2028/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng bãi chứa và kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông Asphalt và sản xuất cát nhân tạo tại phường Cẩm Thương, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương" của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phượng Hoàng
2030/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khu đô thị mới phía Đông thị xã Chí Linh tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh" của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông
2031/QĐ-UBND 21/06/2018 Nguyễn Anh Cương Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư nhà máy tách và hóa lỏng khí công nghiệp tại cụm công nghiệp Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương" của Công ty TNHH khí công nghiệp MESSER Hải Phòng - Chi nhánh Hải Dương
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
466,731