Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
239/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc giao ông Nguyễn Xuân Đạm phụ trách, điều hành Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
240/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc thành phố Hải Dương năm 2018
241/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc huyện Bình Giang năm 2018
244/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng thành tích tập thể, cá nhân thuộc Báo Hải Dương năm 2018
245/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
246/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2018
247/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018
248/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc thị xã Chí Linh năm 2018
249/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc huyện Thanh Hà năm 2018
250/QĐ-UBND 16/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2018
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
605,843