Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
800/QĐ-UBND 30/03/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng - xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành
801/QĐ-UBND 30/03/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
807/QĐ-UBND 30/03/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương
808/QĐ-UBND 30/03/2020 Vương Đức Sáng Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel công suất 25 triệu viên/năm của Công ty TNHH Hùng Hằng
26/2020/QĐ-UBND 27/03/2020 Nguyễn Dương Thái Quyết định Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương
789/QĐ-UBND 27/03/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Chợ Vé và Khu dân cư xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang
790/QĐ-UBND 27/03/2020 Lưu Văn Bản Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020
791/QĐ-UBND 27/03/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 (lần 2)
797/QĐ-UBND 27/03/2020 Vương Đức Sáng Chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở gia công hàng may mặc Mạnh Cường của Công ty TNHH Mạnh Cường HD (điều chỉnh lần thứ nhất)
798/QĐ-UBND 27/03/2020 Vương Đức Sáng Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp của Công ty cổ phần công nghệ nhựa Giang Thanh
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
877,761