Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
4/CT-UBND 21/01/2019 Nguyễn Anh Cương Về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh
3/CT-UBND 08/01/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc tổ chức đón Tết Kỷ Hợi 2019
18/CT-UBND 14/12/2018 Nguyễn Dương Thái tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
17/CT-UBND 30/11/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh
16/CT-UBND 29/10/2018 Nguyễn Dương Thái Tăng cường triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
15/CT-UBND 02/10/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hải Dương
14/CT-UBND 04/09/2018 Lương Văn Cầu Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019
13/CT-UBND 31/08/2018 Nguyễn Dương Thái Về tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
12/CT-UBND 27/08/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
10/CT-UBND 22/06/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
12345
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
621,620