Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
122/UBND-VP 19/01/2017 Lương Văn Cầu Về việc thỏa thuận dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  
124/UBND-VP 19/01/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp Nhân Quyền, huyện Bình Giang  
125/UBND-VP 19/01/2017 Lương Văn Cầu tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh  
126/UBND-VP 19/01/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc đề nghị xét duyệt hồ sơ di tích xếp hạng quốc gia  
128/UBND-VP 19/01/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc điều chỉnh bổ sung thiết kế công trình:Bãi thực hành lái xe cơ giới đường bộ của Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương  
129/UBND-VP 19/01/2017 Nguyễn Đình Khuyến Về việc báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 của Dự án " Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp"  
130/UBND-VP 19/01/2017 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận việc điều chỉnh nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài  
131/UBND-VP 19/01/2017 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận việc điều chỉnh nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu  
132/UBND-VP 19/01/2017 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài  
133/UBND-VP 19/01/2017 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài  
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
Kế hoạch
Giấy phép
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
192,041