Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
270/GP-UBND 21/02/2023 Lưu Văn Bản GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT (Gia hạn lần thứ 2)
271/QĐ-UBND 21/02/2023 Lưu Văn Bản Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 1 năm 2023
274/QĐ-UBND 21/02/2023 Triệu Thế Hùng Về việc công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 05 năm liên tục, giai đoạn 2018 - 2022
277/QĐ-UBND 21/02/2023 Lưu Văn Bản Về việc chuyển mục đích, cho Công ty cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu Đại Lợi thuê đất (đợt 1) tại xã Nam Trung, huyện Nam Sách
439/UBND-VP 21/02/2023 Nguyễn Minh Hùng Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
441/UBND-VP 21/02/2023 Trịnh Nam Hưng Về việc sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp
259/QĐ-UBND 20/02/2023 Triệu Thế Hùng Về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
261/QĐ-UBND 20/02/2023 Lưu Văn Bản Về việc phê duyệt Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Hải Dương theo mạng lưới các điểm quan trắc môi trường (nước, không khí) trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
263/QĐ-UBND 20/02/2023 Triệu Thế Hùng Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
264/QĐ-UBND 20/02/2023 Nguyễn Minh Hùng Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023 (Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội)
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,821,053