Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3097/QĐ-UBND 25/10/2021 Lưu Văn Bản Về việc điều chỉnh một số nội dung cho Xí nghiệp xây dựng Tân Bình thuê đất tại Quyết định số 4196/QĐ-UBND ngày 18/12/2001 của UBND tỉnh
3098/QĐ-UBND 25/10/2021 Lưu Văn Bản Về việc thu hồi, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Mạnh Ngân tại xã Bình Dân, huyện Kim Thành
3099/QĐ-UBND 25/10/2021 Lưu Văn Bản Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thanh Miện tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện
3100/QĐ-UBND 25/10/2021 Lưu Văn Bản Về việc thu hồi, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương
3102/QĐ-UBND 25/10/2021 Nguyễn Minh Hùng Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
3103/QĐ-UBND 25/10/2021 Nguyễn Minh Hùng Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
3109/QĐ-UBND 25/10/2021 Nguyễn Minh Hùng Quyết định Về việc giải thể Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3110/QĐ-BCĐ 25/10/2021 Nguyễn Minh Hùng Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) được Bộ Y tế cấp đợt 70
3881/UBND-VP 24/10/2021 Nguyễn Minh Hùng Về việc tăng cường kiểm soát người đến/về từ vùng dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
3085/QĐ-UBND 22/10/2021 Lưu Văn Bản Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần KEKI Việt Nam tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,317,272