Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
201/TB-UBND 12/11/2018 Nguyễn Đình Khuyến Về chấp thuận việc tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 Hội Người khuyết tật tỉnh Hải Dương
3957/UBND-VP 12/11/2018 Lương Văn Cầu Về việc đề nghị xác nhận, suy tôn liệt sỹ
3966/UBND-VP 12/11/2018 Trương Văn Hơn Về việc báo cáo danh sách cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa
4183/QĐ-UBND 12/11/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020
4184/QĐ-UBND 12/11/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018 (đợt 7)
4189/QĐ-UBND 12/11/2018 Lương Văn Cầu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
4191/QĐ-UBND 12/11/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh của Công ty TNHH Tuấn Mạnh HD, tỷ lệ 1/500
149/TB-VP 09/11/2018 Trương Văn Hơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 02 tháng 11 năm 2018
150/TB-VP 09/11/2018 Trương Văn Hơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 05 tháng 11 năm 2018
200/TB-UBND 09/11/2018 Nguyễn Đình Khuyến Về chấp thuận việc tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2021 Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
564,503