Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
958/QĐ-UBND 21/03/2019 Nguyễn Anh Cương Về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách
959/QĐ-UBND 21/03/2019 Nguyễn Anh Cương Về việc điều chỉnh diện tích đất thuê của Công ty TNHH CACHEE tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng
825/KH-HĐPH 20/03/2019 Lương Văn Cầu Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
941/QĐ-UBND 20/03/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ mục đích sử dụng đất lô đất DVTM05 thuộc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
949/QĐ-UBND 20/03/2019 Nguyễn Anh Cương Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Đức Phúc, giao cho UBND thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn quản lý
950/QĐ-UBND 20/03/2019 Nguyễn Anh Cương Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần ĐT và PT hạ tầng Nam Quang, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý
951/QĐ-UBND 20/03/2019 Nguyễn Anh Cương Về việc chuyển từ hình thức giao đất sang hình thức thuê đất và cho Công ty cổ phần quản lý các bến xe khách Hải Dương thuê đất Về việc chuyển từ hình thức giao đất sang hình thức thuê đất và cho Công ty cổ phần quản lý các bến xe khách Hải Dương thuê đất
952/QĐ-UBND 20/03/2019 Nguyễn Anh Cương Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Tây Bắc Hải Dương
953/QĐ-UBND 20/03/2019 Nguyễn Anh Cương Về việc bãi bỏ và bổ sung nội dung tại Điều 2, các Quyết định của UBND tỉnh: số 1585/QĐ-UBND ngày 24/7/2013, số 930/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 và số 1016/QĐ-UBND ngày 24/4/2015
954/QĐ-UBND 20/03/2019 Nguyễn Dương Thái Về việc tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm 2018
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
641,291