Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
139/TB-VP 18/10/2018 Nguyễn Quang Hải Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 2018  
3620/KH-UBND 18/10/2018 Nguyễn Dương Thái Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương  
3624/TL-BTC 18/10/2018 Lương Văn Cầu Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương  
3856/QĐ-UBND 18/10/2018 Nguyễn Dương Thái Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương  
3857/QĐ-UBND 18/10/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương  
3859/QĐ-UBND 18/10/2018 Nguyễn Dương Thái Quyết định CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần đầu tư Newland  
138/TB-VP 17/10/2018 Nguyễn Quang Hải Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 11 tháng 10 năm 2018
3610/UBND-VP 17/10/2018 Lương Văn Cầu Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018 – 2020
3614/KH-BTC 17/10/2018 Lương Văn Cầu Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương
3833/GP-UBND 17/10/2018 Nguyễn Anh Cương GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
547,914