Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
281/UBND-VP 16/02/2017 Vũ Đức Chén Về giao việc tham gia vào dự thảo Nghị định của Chính phủ
282/UBND-VP 16/02/2017 Vũ Đức Chén Về giao việc tham gia vào dự thảo Nghị định của Chính phủ
284/UBND-VP 16/02/2017 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
285/UBND-VP 16/02/2017 Trương Văn Hơn Về việc tham mưu về đề xuất đầu tư Dự án Khu đô thị tại vị trí mỏ đá Áng Sơn - Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn
264/UBND -VP 15/02/2017 Nguyễn Đình Khuyến Về việc cấp phép hoạt động dạy học ngoại ngữ, tin học cho các Trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh
266/UBND-VP 15/02/2017 Nguyễn Đình Khuyến Về việc tổ chức chương trình "Hành trình cuộc sống" 2017
267/UBND-VP 15/02/2017 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
268/UBND-VP 15/02/2017 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
269/UBND-VP 15/02/2017 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
270/UBND-VP 15/02/2017 Lương Văn Cầu Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
Kế hoạch
Giấy phép
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
204,389