Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
76/QĐ-UBND 11/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương, năm 2020
55/QĐ-UBND 08/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
56/QĐ-UBND 08/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc ngành Hải quan, năm 2020
57/QĐ-UBND 08/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc thuộc Khối Thi đua các cơ quan Nội chính, năm 2020
58/QĐ-UBND 08/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT - Hải Dương, năm 2020
59/QĐ-UBND 08/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Viễn thông Hải Dương, năm 2020
60/QĐ-UBND 08/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương, năm 2020
61/QĐ-UBND 08/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020
62/QĐ-UBND 08/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Trường Chính trị tỉnh, năm 2020
63/QĐ-UBND 08/01/2021 Nguyễn Dương Thái Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương, năm 2020
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,090,728