Trang chủ Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành Hoạt động văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3236/QĐ-UBND 26/10/2020 Vương Đức Sáng Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Điểm du lịch nghỉ dưỡng Homestay Luxury Resort của Công ty cổ phần dịch vụ Homestay Luxury
3178/QĐ-UBND 22/10/2020 Vương Đức Sáng Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất khuôn mẫu cơ khí của Công ty cổ phần đầu tư GP
3180/QĐ-UBND 22/10/2020 Vương Đức Sáng Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHH TYZ
3186/QĐ-UBND 22/10/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
3187/QĐ-UBND 22/10/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
3188/QĐ-UBND 22/10/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đồng Khê, thôn Nam Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
3190/QĐ-UBND 22/10/2020 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Bình Dân, huyện Kim Thành vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
3191/QĐ-UBND 22/10/2020 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
3192/QĐ-UBND 22/10/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Khu dân cư mới xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
3207/QĐ-UBND 22/10/2020 Nguyễn Dương Thái Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Phù Tải, xã Kim Đính, huyện Kim Thành vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,040,274